facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย เป็นประธาน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระในวันขึ้นปีใหม่,การแสดงรำวงชาวบ้าน,กิจกรรมนันทนาการ จับฉลากมอบ ของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2566


   
   
   
 
กองช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย,ซ่อมท่อประปา บริเวณซอยอำนวยกุศล หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566


   
   
   
 
กองช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณแยกทางเข้าอำเภออุทัย(หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 11,ซ่อมปั้มน้ำ บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 1 เนื่องจากสายไฟฟ้าช็อต
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566


   
   
   
 
นายกอรรถพร บุญจิตรากุล ร่วมออกสำรวจงานโครงการภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย จุดที่ 1 ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย,จุดที่ 2 ซอยเทศบาล 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย,จุดที่ 3 โค้งบริเวณหอถังประปาหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย ฯลฯ
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566


   
   
   
 
กองช่างติดตั้งป้ายซอย ช่วงหน้าซอยเทศบาล 15/1 และ15/2 หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย,ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่ 3,ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน บริเวณหน้าตึก(หมู่บ้านบีเค3) หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566


   
   
   
 
กองช่างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ริมทางหลวง 3043 (เส้นโรจนะ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย,ซ่อมท่อประปา บริเวณโรงเรียนวัดจำปา หมู่ที่ 13 ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 13,ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2566


   
   
   
 
กองช่าง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3043 (เส้นโรจนะ 3) หมู่ที่ 3,ซ่อมแซมแทงค์น้ำประปา บริเวณวัดโคกช้าง เนื่องจากลูกลอยชำรุดทำให้น้ำไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เส้นหัวลาน-ดอนพุทรา หมู่ที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3056(ฝั่งร้านอาหารอุทัยโภชนา) หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3043 (หน้าโรงงาน J&J) หมู่ที่ 3,ซ่อมประปา หมู่ที่ 11
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างซ่อมท่อประปา บริเวณเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เส้นโรจนะ3 หมู่ที่ 3,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 4/9 หมู่ที่ 1,ทำการตั้งเสาไฟฟ้าที่เอียง บริเวณริมถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณทางเข้าซอยเทศบาล 2/1 (ทางเข้าอำเภอเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้มอบให้นายปวริศ บุญจิตรากุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA โดยได้รับคะแนนในระดับ AA
ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดับยกราย บริเวณสะพาน 1 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตลาดอุทัย(เก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขขยะส่งกลิ่นเหม็น โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความรู้ด้านขยะ และผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยหน้าตึกและโรงแรม นำถุงหรือถังที่มีขยะปิดมิดชิด มาวางที่หน้าร้าน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ เลขานุการนายกฯและพนักงานกองช่าง ออกสำรวจ-ซ่อมแซม ผิวจราจรภายในตลาดอุทัย ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้มอบให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลอุทัย ร่วมมอบสิ่งของและเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้แก่ นายไสว คุ้มสิน ประชาชนหมู่ที่ 1ตำบลอุทัย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ "
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ ซ่อมแซมสายไฟฟ้า เนื่องจากสายไฟขาดทำให้หอถังบริเวณซอยเทศบาล 4/9 หมู่ที่ 1 ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนวัดโคกช้างได้
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ออกสำรวจศาลาพักร้อนริมทางเนื่องจากมีการทรุดตัว เส้นหัวลาน-ดอนพุทรา (หน้าโรงเรียนวัดจำปา) หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัยและออกสำรวจเสาไฟฟ้าที่ชำรุด บริเวณริมทางหลวง 3043 หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมท่อเมนประปา บริเวณทางเข้าซอยวัดโตนดเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย ซ่อมท่อประปา บริเวณข้างโรงงานเจแอนด์เจ หมู่ที่ 4 และออกตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟฟ้า(ที่เกิดเหตุรถชน)บริเวณริมทางหลวง 3056 หมู่ที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
กองช่างร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ทำการรื้อสะพานไม้(ชั่วคราว)เนื่องจากระดับน้ำได้ลดลง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสัญจรเข้า ออก ซอยเทศบาล 4/9 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 11ตรวจสอบเสาไฟที่เกิดเหตุรถชนเสาไฟฟ้า บริเวณริมทางหลวง 3056 หมู่ที่ 12 และ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย